Åpning av Flyteskogen II utenfor Oslo Sámi Skuvla – Nedre Bekkelaget blir 22 september kl 17. Velkommen

foto: Øistein Jakobsen