Empetrum Nigrum

Feltopptak av reinsdyrene til Oskald på fjellet i Tønsvika utenfor Tromsø 2015