Sanselig Samhørighet

foto Susann Jamtøy

Seperat utstilling ved Heimdal Kunstforening, September 2020

I denne utstillingen var stedet utenfor Kunstforeningen utgangspunkt for ulike undersøkelser. Jeg sanket lyder og materialer som kjuker, planter, strå, stein og bark. Prosessen varte over et år gjennom ulike årstider der jeg bearbeidet materialene til ulike verk. Jeg fant blant annet en oppskrift på hvordan lage papir av kjuker, gikk på et tre kurs hos Jannik Abel og lærte å farge med vekster hos Line Solberg Dolmen. Garnet ble brukt i verket Horbmá og i den tekstile skulpturen Kraftfull Slumrende Gjensidighet sammen med gress og strå fra stedet.

I utstillingen ble det bygget en blackbox på 4×4 meter med lydinstallasjonen Sanselig Samhørighet, der lydsporet er en miks av feltopptak fra stedet og eksperimentering med joike elementer i samarbeid med Nina Krogh, miks og mastring av Richard Sveen .