MA utstilling KHIO 2019: A better past is still possible

25 masterstudenter viser arbeidene sine når avgangsutstillingen for Medium- og materialbasert kunst og Kunst og offentlige rom, ved avdeling Kunst og håndverk, åpner fredag 7. juni klokka 16.00 på Kunsthøgskolen.

Masterprosjektet Legg øret ned mot marka består av to deler. Den ene delen er en lydvandring i Bjørvika der publikum får tilgang på en lydavspiller, et headset og en trykksak med instrukser. Den andre delen er en installasjon bestående av organisk materiale funnet i Bjørvika, farge trekt ut på papir og prosessen rundt dette. Nedtegning av tid inngår nå på ulikt vis i begge delene av Pettersens masterarbeid. Publikum skal beveges i fortid, samtid og fremtid.

For mer informasjon, besøk KHIO sine hjemmesider.

Velkommen!

Margrethe Pettersen - bilde til  katalog for MA-utstillingen 2019 KHIO