Mellomrommet

Lydinstallasjon , trykksak og foto, NNKS – Et bra sted å være 2019

I samarbeid med Kristin Tårnes arbeidet vi frem en trykksak med bilder og tekst, samt et lydarbeid som avsluttet en lengre prosess rundt en semi offentlig hage i Tromsø sentrum, der jeg begynte undersøkelser i 2011. Vi gjorde ulike arrangementer der i tidsrommet 2013-2015.