Sanselig Samhørighet – Sensual Coexistence

Istid i samspill med sanntid, 2020
Horbmá, 2020

Seperat utstilling ved Heimdal Kunstforening, September 2020

I denne utstillingen brukte jeg stedet utenfor Kunstforeningen som utgangspunkt til ulike undersøkelser. Jeg sanket lyder gjennom feltopptak) og materialer som kjuker(sopp på trær), planter, vekster og bark. Prosessen varte over et år gjennom ulike årstider der jeg bearbeidet materialene til ulike verk. Jeg var opptatt av underjordiske nettverk og ville lære meg noe nytt. Jeg fant blant annet en oppskrift på hvordan lage papir av kjuker, jeg gikk på trekurs hos Jannik Abel og lærte meg også å farge med planter hos Line Solberg Dolmen. Garnet jeg farget brukte jeg til å knyte sammen, en samisk teknikk jeg lærte meg som i verket Horbmá. Broderte eller tegnet med garn på tekstil sammen med gress og strå som i Kraftfull Slumrende Gjensidighet. 

I utstillingen ble det bygget en blackbox på 4×4 meter med lydinstallasjonen Sanselig Samhørighet, der lydsporet er en miks av feltopptak fra stedet og eksperimentering med joike elementer i samarbeid med Nina Krogh, miks og mastring av Richard Sveen . Barkebillespiste furugrein skulptur fra gulv til tak ble lyssatt.