Vandring blant vekster i tid og rom – Melkøya

Lydvandring 21 min, 2013 – Hammerfest Kunstfestival
Vandringen var en del av lydinstallasjonen Ideen om evigheten som fylte et gammelt hus som ble flyttet fra Melkøya til Fuglenesodden da statoil transformerte øya til gass-anlegg.
Lydlandskapet er en miks av feltopptak, research av lokal historie fra området, klipp fra nyheter, fakta om planter funnet på melkøya og samtaler med biolog Karin Anne Bråthen. Musikken i bakgrunnen er komponert av Christian Hollingsæter.